•  

 • St. Caspar Catholic Church

  • Church
  1205 N Shoop Ave
  Wauseon, OH 43567
  (419) 337-2322
  (419) 337-2413 (fax)
  Hours:
  Office 8:30 a.m.-12:30 p.m.; 1:30-4:30 p.m. M-F
  Mass: Sat. 5 p.m.; Sun. 8 + 10:30 a.m..; Spanish 1 p